Маркетинг

Електронски атомски и молекуларни орбитали | Ажурирај 2021 година

Дистрибуција на електрони на атом или молекула

Đang tìm kiếm phương trình bạn yêu cầu ...


Вести Само 5% од НАСЕЛСТВОТО би знаеле

Маркетинг
 # Актомски Електронски конфигурации
1 Водород 1s1
2 Хелиум 1s2
3 Литиум [Тој] 2-на1
4 берилиум [Тој] 2-на2
5 Бор [Тој] 2-на22p1
6 Јаглерод [Тој] 2-на22p2
7 Азот [Тој] 2-на22p3
8 Кислород [Тој] 2-на22p4
9 Флуор [Тој] 2-на22p5
10 Неонски [Тој] 2-на22p6
11 Натриум [Не] 3-ти1
12 Магнезиум [Не] 3-ти2
13 Алуминиум [Не] 3-ти23p1
14 Силикон [Не] 3-ти23p2
15 Фосфор [Не] 3-ти23p3
16 Сулфур [Не] 3-ти23p4
17 хлор [Не] 3-ти23p5
18 Аргон [Не] 3-ти23p6
19 калиум [Ar] 4s1
20 Калциум [Ar] 4s2
21 Скандиум [Ar] 3д14s2
22 Титан [Ar] 3д24s2
23 Ванадиум [Ar] 3д34s2
24 Хром [Ar] 3д54s1
25 Манган [Ar] 3д54s2
26 Железо [Ar] 3д64s2
27 Кобалт [Ar] 3д74s2
28 Никел [Ar] 3д84s2
29 Бакар [Ar] 3д104s1
30 цинк [Ar] 3д104s2
31 галиум [Ar] 3д104s24p1
32 Германиум [Ar] 3д104s24p2
33 арсен [Ar] 3д104s24p3
34 Селен [Ar] 3д104s24p4
35 Бром [Ar] 3д104s24p5
36 Криптон [Ar] 3д104s24p6
37 Рубидиум [Kr] 5-ти1
38 стронциум [Kr] 5-ти2
39 Итриум [Kr] 4d15s2
40 Циркониум [Kr] 4d25s2
41 ниобиум [Kr] 4d45s1
42 Молибден [Kr] 4d55s1
43 Технециум [Kr] 4d55s2
44 Рутениум [Kr] 4d75s1
45 Родиум [Kr] 4d85s1
46 паладиум [Kr] 4d10
47 Сребрена [Kr] 4d105s1
48 Кадмиум [Kr] 4d105s2
49 индиум [Kr] 4d105s25p1
50 Тин [Kr] 4d105s25p2
51 антимон [Kr] 4d105s25p3
52 Телуриум [Kr] 4d105s25p4
53 Јод [Kr] 4d105s25p5
54 Ксенон [Kr] 4d105s25p6
55 Цезиум [Xe] 6-ти1
56 Бариум [Xe] 6-ти2
57 Лантан [Xe] 5д16s2
58 Цериум [Xe] 4f15d16s2
59 Празеодимиум [Xe] 4f36s2
60 Неодимиум [Xe] 4f46s2
61 Прометиум [Xe] 4f56s2
62 Самариум [Xe] 4f66s2
63 Еуропиум [Xe] 4f76s2
64 Гадолиниум [Xe] 4f75d16s2
65 Тербиум [Xe] 4f96s2
66 Диспрозиум [Xe] 4f106s2
67 Холмиум [Xe] 4f116s2
68 Ербиум [Xe] 4f126s2
69 Тулиум [Xe] 4f136s2
70 Ytterbium [Xe] 4f146s2
71 Лутетиум [Xe] 4f145d16s2
72 Хафниум [Xe] 4f145d26s2
73 Танталум [Xe] 4f145d36s2
74 Волфрам [Xe] 4f145d46s2
75 Рениум [Xe] 4f145d56s2
76 Осмиум [Xe] 4f145d66s2
77 Иридиум [Xe] 4f145d76s2
78 Платина [Xe] 4f145d96s1
79 Златна [Xe] 4f145d106s1
80 Меркур [Xe] 4f145d106s2
81 Талиум [Xe] 4f145d106s26p1
82 Да доведе [Xe] 4f145d106s26p2
83 бизмут [Xe] 4f145d106s26p3
84 Полониум [Xe] 4f145d106s26p4
85 Астатин [Xe] 4f145d106s26p5
86 Радон [Xe] 4f145d106s26p6
87 Франциум [Rn] 7-ти1
88 Радиум [Rn] 7-ти2
89 Актиниум [Rn] 6д17s2
90 Ториум [Rn] 6д27s2
91 Протактиниум [Rn] 5f26d17s2
92 Ураниум [Rn] 5f36d17s2
93 Нептуниум [Rn] 5f46d17s2
94 Плутониум [Rn] 5f67s2
95 Америка [Rn] 5f77s2
96 Куриум [Rn] 5f76d17s2
97 Беркелиум [Rn] 5f97s2
98 Калифорниум [Rn] 5f107s2
99 Ајнштајн [Rn] 5f117s2
100 Фермиум [Rn] 5f127s2
101 Менделевиум [Rn] 5f137s2
102 Нобелиум [Rn] 5f147s2
103 Лоренциум [Rn] 5f147s27p1
104 Рутерфордиум [Rn] 5f146d27s2
105 Дубниум * [Rn] 5f146d37s2
106 Сиборгиум * [Rn] 5f146d47s2
107 Бориум * [Rn] 5f146d57s2
108 Хасиум * [Rn] 5f146d67s2
109 Мејнериум * [Rn] 5f146d77s2
110 Дармстадиум * [Rn] 5f146d97s1
111 Рентгениум * [Rn] 5f146d107s1
112 Коперниум * [Rn] 5f146d107s2
113 Нихониум * [Rn] 5f146d107s27p1
114 Флеровиум * [Rn] 5f146d107s27p2
115 Московиум * [Rn] 5f146d107s27p3
116 Ливермориум * [Rn] 5f146d107s27p4
117 Тенесин * [Rn] 5f146d107s27p5
118 Оганесон * [Rn] 5f146d107s27p6

дефиниција

Електронските конфигурации го опишуваат секој електрон како се движи независно во орбитал, во просечно поле создадено од сите други орбитали

Молекуларни орбитали

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

Маркетинг

ПравилаРекламите за приходи ни помагаат да одржуваме содржина со највисок квалитет зошто треба да поставуваме реклами? : Д

Не сакам да поддржувам веб-страница (затвори) - :(